Live concert photo of Bono, The Edge

 

Bono, The Edge
Popmart Tour
Melbourne
1998-02-21

next · previous · thumbs