Live concert photo of Bono

 

Bono
Popmart Tour
Seattle
1997-12-12

next · previous · thumbs