Live concert photo of Bono

 

Bono
Elevation Tour
Austin
2001-11-05

next · previous · thumbs