Live concert photo of Bono, The Edge

 

Bono, The Edge
Elevation Tour
San Jose
2001-04-20

next · previous · thumbs