Live concert photo of Bono, The Edge

 

Bono, The Edge
Popmart Tour
San Antonio
1997-11-23

next · previous · thumbs