Live concert photo of Bono

 

Bono
Popmart Tour
San Antonio
1997-11-23

next · previous · thumbs