Live concert photo of Bono, The Edge

 

Bono, The Edge
Elevation Tour
Austin
2001-11-05

next · previous · thumbs