Live concert photo of Bono

 

Bono
Elevation Tour
Washington
2001-06-14

next · previous · thumbs